PRENOVA SPLETNE STRANI ZA www.turizem-podcetrtek.si Z MOŽNOSTJO NAKUPA LOKALNIH DOŽIVETIJ

E-trženje je kot marketinški način prodaje turističnih paketov zagotovo pomemben segment, ki ga je
treba stalno nadgrajevati. Projekt je poskrbel za dvig zadovoljstva lokalnih ponudnikov turističnih
storitev ter gostov, ki obiščejo destinacijo.
Spletna stran ima tako več pomenov:
Predstavitev turistične ponudbe
Skozi fotografije in opise se predstavlja lokalno turistično ponudbo destinacije.
Booking sistem za rezervacijo nočitev
Booking sistem deluje preko vmesnika booking.com. Gostu omogoči rezervacijo vseh namestitev na
omenjeni spletni strani.
Spletna trgovina
Kot najpomembnejši del spletne strani, kjer se lahko kupi lokalne izdelke in storitve.
Prenovljena spletna stran (www.visitpodcetrtek.com) z možnostjo spletne prodaje doživetij velja za
prvo tovrstno med manjšimi destinacijami v Sloveniji.

Nosilec: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ.
Partnerji: Občina Podčetrtek.
Znesek sofinanciranja: 26.872,97 € (sklad EKSRP).
Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest.
Status projekta: zaključen.