V sredo, 9. 3. 2022, smo se kot vodilni parter LAS udeležili rednega zbora članov DRSP in posveta LAS, ki je potekal v Kočevju (Območje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe).

Na posvetu je bila predstavitev poročila za leto 2021: poročilo o delu DRSP, finančno poročilo DRSP, poročilo o delu komisije za CLLD, poročilo o delu komisije za podeželje, poročilo o mednarodnem sodelovanju, poročilo o delu častnega razsodišča, poročilo o delu sekretariata in poročilo nadzornega odbora. Po predstavitvi poročil so sledile volitve v organ DRSP za mandatno obdobje 2022–2026, kjer so bili izvoljeni člani:

Predsednik: Roman Medved.
Člani upravnega odbora: Viktorija Barbič, Greta Černilogar, Primož Kroflič, Mojca Metličar, Goran Šoster in Aleš Zidar.
Člani nadzorni odbor: Mitja Bratun, Tomaž Cunder in Jože Ocepek.
Člani za častno razsodišče: Vesna Gorjup Janžekovič, Primož Pahor in Doris Plavuna Stanko.

V drugem delu druženja sta se nam pridružili članici Medresorske delovne skupine CLLD 2021–2027, ga. Alina Cunk Perklič in ga. Bety Breznik. Tema posveta je bila pripravljalna podpora, priprava SLR za programsko obdobje 2021–2027 ter ustanovitev LAS-ov za ribištvo. Po posvetu je sledil kratek sprehod po Kočevju, kjer sta lokalna vodnica ter predstavnik LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe predstavila izvedene projekte CLLD v območju LAS. Sprehod smo zaključili z degustacijo lokalnih dobrot v trgovini Zakladi Kočevske, ki je nastala v projektu sodelovanja Z roko v roki do kakovostne prehrane.

Dan smo uspešno zaključili še z ogledom Kočevja in rezultatov LAS-ovih projektov na območju, v okviru katerih so nas pogostili z degustacijo lokalnih dobrot v trgovini Zakladi Kočevske.