Minuli petek smo opravili kontrolo izvedenih aktivnosti 1. faze projekta »MED NAMI«.

Partner Občina Podčetrtek je uredila dva otroška igrišča, in sicer v Imenem in na Virštanju, medtem ko je Občina Šmarje pri Jelšah uredila igrišče za odbojko na mivki pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in postavila kontejner ob pomožnem nogometnem igrišču v sklopu športnih površin pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.

Vrednost 1. faze znaša 89.097,61€, od tega je 47.000,00 € nepovratnih CLLD sredstev.

Zahtevek za izplačilo je že posredovan v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.