Razvojna agencija Sotla je že drugo programsko obdobje upraviteljica LAS Obsotelje in Kozjansko, programa oziroma pristopa, ki močno zaznamuje razvoj podeželskega in urbanega območja Obsotelje & Kozjansko.
Če naredimo hiter in faktografski pregled delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju delovanja:
  • 2 programski obdobji delovanja,
  • vzpostavljena partnerstva, ki vključujejo deležnike iz treh sektorjev: javnega, zasebnega in ekonomskega,
  • potrjenih in 66 projektov,
  • dobra dva milijona nepovratnih CLLD sredstev,
  • črpanje sredstev iz dveh skladov 2 (EKSRP in ESRR),
  • pridobljenih 7 projektov sodelovanja LAS,
  • pokrivanje območja petih občin: Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek in Občina Kozje.
Veseli smo, da so izvedeni projekti bistveno pripomogli k kvaliteti življenja na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter na območje prinesli cel kup novosti.
Spodaj je zbranih le nekaj utrinkov izvedenih projektov. Več jih najdete v opisih na spletni strani www.las-ok.si.