Navodila za poročanje operacij sofinanciranih iz sklada ESRR, maj 2018

 

1.javni poziv

Dokumentacija za poročanje na LAS:

NAVODILA_CLLD_19.2_in_19.3_maj_2018

KOMUNICIRANJE VSEBIN EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

KRATKA NAVODILA ZA PRIPRAVO POROČILA ZA OPERACIJE SKLAD ESRR

ČASOVNICA

PODPISNA LISTA – izvedba aktivnosti na operaciji

POROČILO O NAPREDKU_ESRR

Priloga_zaznamek_o_preverjanju_cen_na_trgu

STROŠKOVNIK POROČILO_ESRR

 

Priloge za poročanje po oddaji ZZI, po zaključku operacije

Logotipi: